EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Národní plán obnovy / Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ

Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ


 

 

Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ

 

Registrační číslo projektu: CZ.31.1.01/MV/23_52/0000052

Doba realizace: 1. 4. 2023 – 31. 5. 2026

 

Předmětem projektu je úplné fungování jednotné digitální brány a to prostřednictvím elektronizace těchto dvou procedur: 

  1. Žádost o financování vysokoškolského studia, například formou stipendia a půjčky od veřejného orgánu nebo instituce.
  2. Podání počáteční žádosti o přijetí na veřejnou vysokoškolskou instituci.

Výsledkem je propojení těchto dvou procedur na registry NIA/DIA (portál Identity občana) a v návaznosti na dostupnost služeb pro Českou republiku na registry Once-Only Technical System (OOTS).

Projekt zavede uvedené dvě služby, doplněné o analýzu (požadavky ke splnění závazků v Prováděcím rozhodnutí Rady – CID) a dokument potvrzující uvedení České jednotné digitální brány do provozu.

Do realizace projektu je zapojeno všech 26 veřejných vysokých škol (VVŠ) v ČR.

Primární cílovou skupinou jsou uchazeči o studium na VVŠ v ČR. Hlavním přínosem pro ně bude možnost jednoduché a spolehlivé autentizace v uvedených elektronických službách na kterékoliv VVŠ v ČR. Po připojení ČR ke službám OOTS budou dále moci zpřístupňovat požadované dokumenty příslušným institucím přímo v elektronické žádosti o přijetí na VVŠ (nebo v žádosti o financování VŠ studia). Oproti současnému stavu, kdy uchazeči musí svoji totožnost prokazovat osobně (nebo jiným konvenčním způsobem) a veškeré doklady doručovat v originále nebo v ověřené kopii, se bude jednat o podstatné zjednodušení a zrychlení, často pak i zlevnění celého procesu.

Projekt je podpořen z finančních prostředků EU – NPO/Nástroje pro oživení a odolnost (RRF).