EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

Národní plán obnovy

 

Vzhledem k technologickému pokroku a společenskému vývoji i pod tíhou krize vyvolané pandemií onemocnění COVID-19 vytyčily evropské i národní strategie řadu vizí a cílů směřujících k hospodářskému oživení a budování odolné, dlouhodobě udržitelné ekonomiky i společnosti. Nástrojem k implementaci těchto strategií je Národní plán obnovy.

Součástí Národního plánu obnovy ČR je i reforma vzdělávání, konkrétně „Transformace vysokých škol s cílem adaptace na nové formy učení a měnící se potřeby trhu práce“. VETUNI v této komponentě realizuje projekt 

VETUNI pro 21. století: Rozvoj VETUNI v oblasti digitalizace činností, profesionálního vzdělávání a flexibilních forem vzdělávání
 

 

Další oblastí, na kterou se Národní plán obnovy zaměřuje, je digitální transformace, kde jsou v rámci komponenty "Digitální služby občanům a firmám" finančně podpořeny digitální služby pro koncové uživatele. V této oblasti spolupracuje VETUNI na projektu:

Implementace nařízení SDG – Zavedení služby VŠ