EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / INFORMACE PRO STUDENTY / Mobility / Vyhlášení výběrového řízení Výzva 2023

Vyhlášení výběrového řízení Výzva 2023


Aktuální vyhlášení výběrového řízení v rámci programu ERASMUS + Výzva 2023

The Selection procedure within Erasmus programme Call 2023
(the announcement in English in the attachment below)

Prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy vyhlašuje výběrové řízení (dále jen VŘ) pro studenty a zaměstnance VETUNI BRNO.

Studenti VETUNI se mohou ucházet o:

 • studijní pobyty na univerzitě v zahraničí (SMS): 2–12 měsíců
 • praktická stáž (SMP/SMT): 2–12 měsíců
 • absolventská praktická stáž: 2–12 měsíců
 • krátkodobé pobyty pro doktorandy a čerstvé absolventy („postdoktorandy“): 5–30 dní nebo dlouhodobé mobility 2–12 měsíců (pokud má DSP student úvazek, vyjíždí jako zaměstnanec)

Zaměstnanci VETUNI se mohou ucházet o:

 • výukový pobyt (STA): 2-60 dní (pokud se jedná o mobilitu do partnerské země 5-60 dní, bez započtení doby na cestu), minimum 8 odučených hodin/týden, uzavřená meziinstitucionální dohoda mezi univerzitami
 • školení (STT): 2-60 dní (pokud se jedná o mobilitu do partnerské země 5-60 dní, bez započtení doby na cestu), nelze využít na konference

V rámci VŘ je možné přihlásit se na studijní pobyt na univerzitě v zahraničí na období: zimní semestr 2024, letní semestr 2025.

Praktickou stáž mohou účastníci absolvovat v termínu od 15.1.2024 do 31.07.2025.

Výběrové řízení bude jednokolové.

Přihlášku do výběrového řízení zasílejte do 10.12.2023 včetně, na adresu: erasmusvetuni@vfu.cz a předmět zprávy označte:

VŘ Erasmus 2023, jméno účastníka, typ mobility                                             

(např. VŘ Erasmus 2023, Jan Novák, Praktická stáž)

Přihláška musí obsahovat:

 • Prezentaci ve formátu PowerPoint v rozsahu 3-5 snímků v anglickém jazyce
 • Výpis známek – doklad o průběhu studia
 • Doklad od zahraniční instituce potvrzující délku mobility účastníka (týká se pouze praktických stáží)

Ad 1) Prezentace ve formátu PowerPoint v rozsahu 3-5 snímků v anglickém jazyce bude obsahovat:

 • představení zájemce: jméno, obor studia (fakulta), bližší popis (zájmy,…)
 • přijímající země a instituce (hlavní a max. 2 alternativy): důvod výběru, přínos pro budoucí studium/obor, délka pobytu
 • motivace
 • úroveň anglického či dalšího jazyka (výhodou doklad o jazykové způsobilosti)

Ad 2)  Výpis známek – doklad o průběhu studia

 • student si ve STAGU vytiskne průběh studia

Ad 3)  Doklad od zahraniční instituce potvrzující délku mobility účastníka (týká se pouze praktických stáží)

 • zájemce o zahraniční mobilitu osloví vybranou instituci a domluví se na možnostech a podmínkách své stáže
 • tuto dohodu prokáže doložením Potvrzení o budoucí mobilitě, kterou mu vystaví přijímající instituce (vzor potvrzení není předepsán)

Posuzovaná kritéria:

 • motivace účastníka
 • finanční náklady mobility
 • jazyková vybavenost
 • podpůrná kritéria (např. aktivní participace ve VETUNI Buddy systému)
 • prospěch studenta

Výběrová komise vyhodnotí materiály účastníků VŘ a o výsledku rozhodne do 5.1.2024. Účastníci budou o výsledcích informováni prostřednictvím uvedených emailů v přihlášce, výsledky budou také publikovány na webu VETUNI, oddělení Erasmus. Upozorňujeme na limitovaný finanční rozpočet programu Erasmus +, kdy nemusí být vyhověno všem přihlášeným zájemcům.

Cílem všech typů zahraničních pobytů v rámci programu ERASMUS+ je propagace porozumění, vzdělávání, jde v něm o rozvoj dobrých mezilidských vztahů, podporu komunikace a jazykového vybavení, důraz je kladen na kreativitu, adaptabilitu a flexibilitu účastníků. V rámci všech svých akcí program usiluje o prosazování rovných příležitostí a přístupu, inkluze, rozmanitosti a spravedlnosti. Studijní pobyty a výukové programy se navíc kromě výše uvedeného zaměřují na posílení vazeb, které VETUNI BRNO dlouhodobě pěstuje se svými partnery a s nimiž má uzavřenou meziinstitucionální dohodu.

Obecně k financování programů ERASMUS+

V dokumentu Sazby ve Výzvě 2023 naleznete aktuální výši příspěvku podle kterých se kalkulují příspěvky pro jednotlivé mobility: účastník, typ pobytu, délka pobytu, vybraná země. Finanční příspěvek nepokrývá celkové náklady na pobyt a cestu, ale určitě významně zjednoduší realizaci mobility. Dokument slouží k představě žadatele o finanční výši příspěvku na mobilitu.

Další důležité informace jsou k dispozici také v Příručce k programu Erasmus + na rok 2023 nebo jsou dostupné na stránkách Domu zahraničních služeb (DZS), který funguje jako národní agentura pro mezinárodní programy ve vzdělávání a také spravuje evropský stipendijní program Erasmus+.

Těšíme se na všechny zájemce!

Přílohy:

Výsledky VŘ Erasmus Výzva 2023 studenti

Výsledky VŘ Erasmus Výzva 2023 zaměstnanci

VŘ Erasmus 2023

The Selection procedure within Erasmus programme Call 2023

Sazebník 2023

Příručka programu Erasmus 2023

Vzor dokladu průběh studia

Příklady institucí pro praktické stáže