je druh lezení, provozovaný bez lana na malých skalních blocích nebo nízkých umělých cvičných stěnách několik metrů nad zemí. K jeho provozování je potřebná speciální obuv – lezečky a pytlík s „magneziem“, který omezuje pocení rukou.

Pozn.: Nutná individuální domluva s Dr. KubernátemProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT