Ústav tělesné výchovy a sportu Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně (ÚTVS VFU) je ústavem s celouniverzitní působností.

Aktuálně

Rozvrh hodin zimní semestr 2021/22

Registrace do sportu na zimní semestr 2021/22

Sportování na VETUNI pro studenty Pharm MUNI

On-line registrace všech členů VSK VFU (nutná pro nové i stávající členy!)

Sportovat na VETUNI můžete ve dvou formách:

I.                     VP - v rámci volitelného předmětu Sport za 1 kredit v každém semestru (studenti magistři FVL a FVHE)

                        Podmínky   -      volitelný předmět Sport musíte mít zapsaný ve Stagu pro aktuální semestr nejpozději do 22.9.2021

                                              -          22.9.2021 se musíte registrovat on-line do konkrétního sportu zde  (neplatí pro bakaláře FVHE)

II.                  VSK - v rámci Vysokoškolského sportovního klubu VFU Brno (všichni studenti a zaměstnanci VFU Brno, studenti Pharm MUNI, cizí)

                      Podmínky    -      být zaregistrován on-line jako člen VSK VFU Brno zde

                                            -     zaplatit členský poplatek na zimní semestr 2021/22. Info zde

                                            -    22.9.2020 se musíte registrovat on-line do konkrétního sportu zde

Prezentace sportu VETUNI_103Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT