Oddělení zodpovídá za:

  • podporu přípravy a realizace projektů do operačních programů Strukturálních fondů Evropské unie
  • administraci celouniverzitních projektů
  • koordinaci přípravy a administraci centralizovaných rozvojových projektů 
  • transfer technologií

Projektové centrum VFU vzniklo v rámci realizace projektu MENDELU NETWORKING (CZ.1.07/2.4.00/17.0027), jehož je VFU Brno partnerem. Mezi jeho činnosti patří administrativní a odborná podpora při přípravě projektů, pořádání školení a informačních seminářů pro akademické pracovníky a metodická podpora VaV týmů. 
Na pracovišti byly realizovány projekty OP VK.

 

Agendu výzkumných grantů, dotací a projektů spravuje Sekretariát prorektora pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy. Zejm. projekty NAZV, MŠMT, GA ČR, AZV ČR, MPO, GA AV ČR, TA ČR, Erasmus+, CEEPUS.

Kontakty:

Máte-li zájem o zasílání aktualit a novinek naším oddělením e-mailem, kontaktujte nás na cpt(at)vfu.cz

Mgr. Barbora Bendová
Evropské strukturální a investiční fondy, H2020, Transfer technologií
Ostatní agenda


Tel.: +420 541 562 018
E-mail: bendovab(at)vfu.cz
Kontaktní e-mail: cpt(at)vfu.cz

Kde nás najdete

Budova č. 1 Rektorát (mapa areálu)
2. patro, č. dveří 305

CEITEC VFU Brno

Od 1. 6. 2017 přešla administrace projektu CEITEC z CPT VFU pod CEITEC VFU.

Ing. Markéta Ondráčková
Administrace projektu CEITEC

Tel.: +420 541 562 423
E-mail: ondrackovam(at)vfu.cz


Proč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT