EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Rektorát / Univerzitní archiv a správa dokumentů / Vystavování dokladů

Vystavování dokladů

Jaké doklady vysoká škola vyhotovuje?

  • diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky
  • vysokoškolský diplom
  • dodatek k diplomu (dříve vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
  • osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání
  • jmenování docentem
  • osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
  • potvrzení o studiu
  • potvrzení o vykonaných zkouškách

V případě ztráty originálu vysoká škola vystavuje opis, stejnopis nebo potvrzení o vydání původního dokladu. 

Co je třeba?

  • Vyplnit žádost vyvěšenou zde

Žádost lze odeslat elektronicky na email podatelna@vfu.cz nebo poštou na adresu:

VETUNI Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

Jak dlouho budete čekat?

Lhůta pro vyřízení žádosti je podle správního řádu 30 dní ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.