Jaké doklady vysoká škola vyhotovuje?

  • diplom o vykonání státní rigorózní zkoušky
  • vysokoškolský diplom
  • dodatek k diplomu (dříve vysvědčení o státní závěrečné zkoušce)
  • osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání
  • jmenování docentem
  • osvědčení o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
  • potvrzení o studiu
  • potvrzení o vykonaných zkouškách

V případě ztráty originálu vysoká škola vystavuje opis, stejnopis nebo potvrzení o vydání původního dokladu. 

Co je třeba?

  • Vyplnit žádost vyvěšenou zde

Žádost lze odeslat elektronicky na email podatelna@vfu.cz nebo poštou na adresu:

VETUNI Brno
Palackého tř. 1946/1
612 42 Brno

Jak dlouho budete čekat?

Lhůta pro vyřízení žádosti je podle správního řádu 30 dní ode dne přijetí žádosti nebo ode dne jejího doplnění.Studuj na Fakultě veterinárního lékařství

 

Více zde

Studuj na Fakultě veterinární hygieny a ekologie

 

Více zde

TEXT