EN

Další školení prohlížitelů zvěřiny


Prohlížitelé zvěřiny - Další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby

 

Další školení organizované na VETUNI

Místo konání:

Kurz se bude konat  online na platformách zoom - kurz a moodle - test (je zapotřebí pouze počítač/notebook s připojením k internetu a zvukem)

Termín konání:

20.6.2024 registrace - zkouška spojení od 8.30 hod. 
minimální počet účastníků pro konání kurzu je 40
v případě nepříznivé situace  - onemocnění lektorů atd...může být kurz přeložen

Trvání kurzu:

Kurz je jednodenní,  v rozsahu 8 výukových hodin + test

Cena pro 1. pokračovací školení (po 5 letech od základního školení):

2 900,- Kč  -  včetně DPH, se splatností týden před zahájením kurzu, bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, specifický symbol: vaše číslo průkazu/razítka bez "M" ve prospěch VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

Zjednodušený daňový doklad vám bude zaslán společně s novým průkazem

Cena pro 2. a další pokračovací školení (po 10 a více  letech od základního školení) 

2 400,- Kč  - včetně DPH, se splatností týden před zahájením kurzu, bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, specifický symbol: vaše číslo průkazu/razítka bez "M" ve prospěch VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124.

Zjednodušený daňový doklad vám bude zaslán společně s novým průkazem

Přihlášení:

závazná elektronická přihláška zde  -  co nejdříve do 10.6.2024
přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, cca týden před začátkem kurzu održíte podrobné informace

obchodní podmínky

Požadavky na účastníka: 

Každý účastník dalšího školení musí mít absolvované dvoudenní základní školení a vlastnit razítko a průkaz proškolené osoby. Platnost průkazu proškolené osoby nesmí být v den dalšího školení propadlá déle než od 6 měsíců

Ubytování Brno:

Účastníci kurzu si zajišťují ubytování sami.

Stravování Brno: Možnost stravování v arálu univerzity. Jídelníček najdete zde.

kontaktní osoba: MVDr. Jana Krejčířová e-mail: krejcirovaj@vfu.cz, 541562089

Přihlašující se dává tímto souhlas se zpracováním uvedených osobních údajů a zařazením do databáze VETUNI a Státní veterinární správy na dobu neurčitou a to ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů -  GDPR. 

 

Další školení organizované na OMS ČMMJ.

Místo a termín konání:

Určuje pořádající OMS ČMMJ - min . počet účastníků 40

Trvání kurzu:

Kurz je jednodenní v rozsahu 8 hodin, obecný rozvrh hodin zde - změna rozvrhu vyhrazena

Cena pro 1. pokračovací školení (po 5 letech od základního školení):

2900,- Kč včetně 21% DPH za kurz splatných dle pokynů pořádajícího OMS ČMMJ. Celková cena za akci se může lišit v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. (pronájem sálu a promítací techniky, občerstvení, obědy)

Cena pro 2. a další pokračovací školení 

(po 10 a více  letech od základního školení)

2400,- Kč včetně 21% DPH za kurz splatných dle pokynů pořádajícího OMS ČMMJ. Celková cena za akci se může lišit v závislosti na rozsahu poskytovaných služeb. (pronájem sálu a promítací techniky, občerstvení, obědy)

Přihlášení:

Na základě domluvy s pořádajícím OMS ČMMJ prostřednictvím závazné přihlášky.

Kontakty na jednotlivé OMSy najdete na stránkáchČMMJ.

 Termín konání: Místo konání:
8.3.2024 OMS Trutnov
19.3.2024 OMS Opava
28.3.2024 OMS Vsetín
5.4.2024 OMS Mladá Boleslav
12.4.2024 OMS Strakonice
21.4.2024 OMS Tábor
21.5.2024 OMS Plzeň
23.5.2024 OMS Plzeň
13.9.2024 OMS Prachatice

 

Další školení organizované na SVÚ Praha.

Místo konání:

Školicí středisko SVÚ Praha, Sídlištní 24, Praha 6-Lysolaje.
http://www.svupraha.cz/skolici-stredisko/

Ze stanice metra A Dejvická autobusem č. 107 nebo 147 směrem na Suchdol do stanice Kamýcká.

Termín konání:

8. 9. 2020

Trvání kurzu:

Kurz je jednodenní v rozsahu 8 výukových hodin, rozvrh hodin zde.

Cena pro 1. pokračovací školení (po 5 letech od základního školení):

2900,- Kč včetně 21% DPH za kurz  Celková cena za akci dle informací školicího střediska. Platba v hotovosti při registraci.
V ceně akce je sál, občerstvení (káva, voda) a oběd.

Ubytování není zahrnuto v ceně akce.

 

Cena pro 2. a další pokračovací školení  

(po 10 a více  letech od základního školení)

 

2400,- Kč včetně 21% DPH za kurz  Celková cena za akci dle informací školicího střediska. Platba v hotovosti při registraci.

V ceně akce je sál, občerstvení (káva, voda) a oběd.

Ubytování není zahrnuto v ceně akce.

Přihlášení:

Prostřednictvím závazné přihlášky, informace zde

Požadavky na účastníka:

 

Každý účastník dalšího školení musí mít absolvované dvoudenní základní školení a vlastnit razítko a průkaz proškolené osoby. Platnost průkazu proškolené osoby nesmí být v den dalšího školení propadlá déle než od začátku roku 2020

S sebou na školení doneste stávající průkaz proškolené osoby a 1 x novou fotografii  3,5 x 4,5 cm označenou ze zadní strany jménem a číslem proškolené osoby!!

Ubytování Praha:

Možnost ubytování v  budově školicího střediska SVÚ Praha - kontakty pro rezervaci ubytování najdete zde .

Stravování Praha:

Oběd je zajištěn v areálu školícího střediska a je v ceně školení. 

Studijní materiály: při registraci obdržíte barevnou publikaci Zdravotní problematika zvěře a tištěné podklady k legislativní části prezentace
Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) budou účastníkům zaslány do 4 týdnů průkazy proškolené osoby. 

Kontakt: 

MVDr. Alena Bartošková, Ph.D., e-mail: bartoskovaa@vfu.cz, tel: 541 56 20 94