EN

Ediční činnost


Vydávání skript nebo monografie na Veterinární univerzitě Brno

 

Titulní strana (soubor)

Vypořádání připomínek (soubor)

Návrh na vydání skript (soubor)

Formulář pro přidělení ISBN (soubor)

Formulář Oponentura (soubor)

Formulář pro nečerpání honorářů (soubor)

 

 

TENTO DOKUMENT NENAHRAZUJE SMĚRNICI REKTORA Č. ZS 1/2011, VYDÁVÁNÍ SKRIPT NA VFU BRNO.

SLOUŽÍ JAKO POMŮCKA PŘI POSTUPU VYDÁVÁNÍ PUBLIKACÍ NA VETUNI (VFU)

1. Autor vyplní návrh na vydání skriptu 
 • uvede mj. název skripta, spoluautory, počet stran
 • zadá datum odevzdání skript – datum bude ne déle než za tři měsíce od podání návrhu
 • předá na děkanát – děkan se vyjádří – potom to jde na VVZ 
 • VVZ zašle zpět na děkanát SCHVÁLENÉ VYJÁDŘENÍ O VYDÁNÍ SKRIPT. Oznámení o schválení „Návrhu o vydání skript“ - autorovi je zaslána kopie 

2. Autor má napsaná skripta     

 • finální podoba skript je odevzdána ve formátu Doc a PDF na CD/USB Flash Disku na děkanát příslušné fakulty
 • děkan stanoví 2 oponenty pro oponenturu posudku k rukopisu 
 • autor může oponenty pouze navrhnout
 • jakmile autor dostane oba posudky, napíše k oběma vyjádření a případné chyby, nesrovnalosti v posudku opraví a zapracuje do skriptu, po opravě předá děkanovi příslušné fakulty na posouzení a odsouhlasení
 • autor se může vzdát honoráře za toto skriptům (formulář "Prohlášení o nečerpání honoráře")
 • v případě čerpání honoráře nelze být financován z prostředků OPVK, nelze čerpat oba zdroje financování zároveň

3. Autor vyplní formulář pro přidělení ISBN  

 • elekronicky  vyplněný formulář zašlete pí. Daně Švaříčkové (svarickovad@vfu.cz), na základě tohoto formuláře vám bude přiděleno ISBN  
 • v případě, že bude publikace vydána ve více verzích (tištěně, elektronicky), je zapotřebí požádat o přidělení dvou ISBN. 

4. Po obdržení souhlasu VVZ a děkánátu

 • vložení ISBN čísla na titulní a tirážní stranu  skript nebo monografie 
 • veškerou dokumentaci zašlete přes děkanát pí.Švaříčkové
 • publikace bude s dokumenty zkontrolována zda obsahuje všechny náležitosti 

5. Jakmile publikace splňuje všechny náležitosti

 • pan prorektor vydá ROZHODNUTÍ o vydáni skript a zašle jej na děkanát
 • o rozhodnutí budou uvědoměni také autoři, poté mohou skripta vytisknout
 • v tištěné formě je zapotřebí dodat 10 povinných výtisků do knihovny
 • pokud budou skripta V ELEKTRONICKÉ FORMĚ (PDF), není povinnost nechat tisknout,

 

Kontakt: