EN

Podpora vědy


Repozitář VETUNI

Repozitář VETUNI je platforma pro ukládání a zpřístupnění publikačních výstupů VETUNI. V repozitáři jsou zobrazovány publikační výstupy, které byly vloženy do systému OBD a prošly kontrolou. Repozitář je spravován Univerzitní knihovnou.

Cílem repozitáře je dlouhodobé uchování a zpřístupnění výsledků financovaných z veřejných zdrojů.

Repozitář obsahuje elektronické publikace vydané na VETUNI od roku 2015. K plným textům publikací se uživatel dostane pouze pokud jsou publikované v režimu Open Access. Jedná se např. o odborné články, příspěvky ve sbornících, kapitoly knih, certifikované metodiky nebo elektronické prezentace. Zpřístupnění plných textů uložených v repozitáři záleží na nastavení práv přímo ke konkrétnímu souboru. Tato práva nastavuje vkladatel při ukládání údajů k danému publikačnímu výstupu dle informací poskytnutých autorem. Pokud se jedná o publikace s omezeným přístupem, plný text bude zobrazen pouze přihlášeným.

Odkaz na repozitář ZDE

Citační metriky časopisů

  • Impakt faktor (IF)
  • kvartil dle Impakt faktoru
  • Article Influence Score (AIS)
  • H-index (Hirschův index)

Podrobnější informace k výše uvedeným metrikám ZDE

Návod na vyhledávání metrik ve Web of Science ZDE