EN

El. informační zdroje


Elektronické informační zdroje (EIZ) jsou odborné licencované zdroje pro vědu, výzkum a výuku. Jedná se především o placené informační zdroje dostupné pouze zaměstnancům a studentům VETUNI. Přístup k licencovaným zdrojům je povolen ze zařízení zapojených v  síti VETUNI. Pro připojení z jiné sítě použijte vzdálený přístup přes službu EZproxy.

Elektronické knihy můžete najít v následujících databázích: CABI, EBSCO, FOODnetBASE (Taylor & Francis), Science Direct, Springer Link, Wiley Online Library. Dále všechny e-knihy naleznete také prostřednictvím online knihovního katalogu Portaro.

Návod jak se k e-knihám dostat zde

 

Služba Informace o službě  Návod

 EZ proxy server

 

Pro vzdálený přístup k databázím a e-knihám využijte službu EZ-proxy.

Základní funkcí aplikace je poskytnout z PC připojeného k Internetu kdekoli (doma, na pracovišti, v internetové kavárně) stejný komfort a nabídku informačních zdrojů, jako z areálu VETUNI Brno.

Návod na Ez-proxy zde

Upozornění: Pro připojení přes EZproxy doporučujeme použít internetový prohlížeč Microsoft Edge nebo anonymní režim v Google Chrome. Některé prohlížeče mohou připojení přes vzdálený přístup vyhodnotit jako potenciální hrozbu a přístup do databází neumožní.

 

EBSCO Discovery Service

Metavyhledávač EBSCO Discovery Vám umožní vyhledávat ze zdrojů dostupných na VETUNI z jednoho rozhraní včetně knihovního katalogu. 

 

 Video (EN)

 

Databáze Informace o databázi Návod

CAB Abstracts Plus Collection

Fulltextová databáze z oblasti zemědělství, biologických a příbuzných věd a lesnictví. Sleduje přes 14 000 odborných časopisů, knih, konferencích, zpráv a další formy literatury publikované z celého světa. Pokrývá obory jako živočišná a rostlinná výroba, chovatelství a pěstitelství, ochrana rostlin, genetika, lesní inženýrství, ekonomika, veterinární medicína, lidská výživa, rozvoj venkova atd. 

CABI Digital Library - nová platforma CABI, kde můžete najít odbornou literaturu z oblasti zemědělství, životního prostředí a aplikované vědy o živé přírodě.

CABI e-knihy - můžete zde naleznout plné text knih z oblasti veterinářství, potravinářství, zemědělství nebo aplikovaných věd o živé přírodě

Video (EN)

EBSCOhost

EBSCOhost Academic Search Complete je multidisciplinární fulltextová a bibliografická databáze obsahující více než 10 000 plnotextových periodik, z toho přes 9 000 recenzovaných. Dále obsahuje také monografie, zprávy a sborníky z konferencí. 

Video (EN)

Video (CZ)

FOODnetBASE

Kolekce e-knih vydaných vydavatelstvím CRC Press.

Tématicky knihy zahrnují oblasti: potravinářství (bezpečnost potravin, regulaci výroby, zajištění kvality, balení, biotechnologie a výzkum potravin), veterinářství a welfare zvířat.

 

Video (EN)

Ovid MEDLINE

Kompletní bibliografická databáze MEDLINE (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online) Národní lékařské knihovny USA obsahuje přes 23 milionu záznamů od roku 1946 do současnosti. Citace a abstrakty celosvětové lékařské literatury včetně výzkumu, klinické praxe, administrativy, politických aspektů a služeb pro ochranu zdraví.

Video (EN)

Video (CZ)

Science Direct

Fulltextová databáze nakladatele Elsevier obsahuje zejména časopisy z oblasti medicíny, přírodních věd, matematiky, techniky s retrospektivou přibližně od roku 1995. Kolekce obsahuje přes 1200 titulů, přístup k plným textům je v rámci kolekce 3, která obsahuje 214 titulů.

U ostatních časopisů jsou přístupné obsahy čísel, u článků kompletní bibliografické údaje resp. abstrakta. 

Dále v databázi naleznete e-knihy z medicíny a přírodních věd.

Video (EN)

Scopus

Citační a abstraktová databáze nakladatelství Elsevier je zaměřená na přírodní vědy, techniku, medicínu (zahrnuje mimo jiné i 100% MEDLINE databází), společenské vědy, psychologii, ekonomiku, polnohospodářství a vědy o životním prostředí.
Umožňuje celosvětový přehled abstrakt, článků, patentů, konferencí, odborných web stránek a dále citační ohlas článků. 
Text a video (EN)

Springer Link

Přístup k plnotextovým verzím téměř 500 časopisů nakladatelství Springer a Kluwer z oblasti přírodních věd, klinické medicíny a biomedicíny, fyziky, techniky, matematiky, počítačů, společenských věd a ekonomie od roku 1994 až po současnost.

Dále zde můžete naleznout e-knihy z oblasti medicíny a přírodních věd.

Text (EN)

 

Statista

Statista je jedna z největších poskytovatelů statistických dat. Zpřístupňuje statistiky, prognózy, dokumentace, zprávy a infografiky z národních i mezinárodních ověřených zdrojů. 

Videa (EN)

Web of Science

Multidisciplinární časopisecká bibliografická databáze obsahuje informace o časopisech, impact faktorech, citovanosti. Také obsahuje následující části:

 

Video (EN)

 

Text a video (EN)

Wiley Online Library e-journals 

Multioborová fulltextová databáze nakladatelství John Wiley a Blackwell. Naleznete zde elektronické časopisy i e-knihy z oblasti přírodních věd, techniky a medicíny. Video (EN)

Zoological Record

Bibliografická databáze zaměřená na biologii zvířat. Obsahuje časopisy, knihy, výzkumné zprávy a sborníky s retrospektivou do roku 1994. K dispozici je také tezaurus. U záznamů počínaje rokem 2001 jsou k dispozici abstrakty. 

Databáze je nyní přístupná přes platformu Web of Science

 

Upozornění: Podle příslušných licenčních smluv je zakázáno využívat licenční elektronické informační zdroje jinak než pro osobní studijní a výzkumnou potřebu. Hromadné stahování dat z kteréhokoliv zdroje zjevně převyšující aktuální osobní potřebu či předávání dat ze zdroje dalším osobám je považováno za porušení licenčních podmínek a může vést k zablokování přístupu k licenčnímu zdroji pro celou univerzitu.