EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Kvalifikační a odborné kurzy / Kurzy k získání a k prodloužení platnosti osvědčení o způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15 Zákona na ochranu zvířat / Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb. - provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 4 zákona č. 246/1992 Sb. - provádění pokusů na pokusných zvířatech, péči o pokusná zvířata a usmrcování pokusných zvířat


 

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání (dále jen ICV), 
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

 

Termín zahájení: 25.11.2024, registrace od 8:30 hod, výuka od 9:00 
Délka trvání: 25.-29.11.2024, 35‭ ‬výukových hodin,‭ ‬ zkouška formou písemného testu
Cena:

7000,- Kč včetně 21% DPH se splatností týden před zahájením

Vyčkejte na vystavení faktury (přednostní forma platby pro instituce po dohodě s paní Krejčířovou) (viz přihláška). Pokud vaše instituce požaduje k faktuře objednávku zašlete ji co nejdříve na krejcirovaj@vfu.cz


Individuální platby je možné provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. účtu: 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720251124, specifický symbol:  datum narození účastníka ve formátu DDMMRRRR, k. s. 0308, VETUNI IČ 62157124, DIČ CZ62157124. Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou. Doklad o zaplacení u bezhotovostní platby obdržíte v průběhu kurzu. Potvrzení o provedené platbě zašlete na krejcirovaj@vfu.cz

V případě zhoršené epidemické situace nebo nenaplnění kapacity kurzu může být termín přeložen nebo zrušen.

obchodní podmínky

Přihlášení:

Pouze online prostřednictvím přihlašovacího formuláře  - vyplňte zde závaznou přihlášku
přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu

Ubytování a strava: Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v areálu univerzity (zajišťuje Ing. Kovářová - sterclovaj@vfu.cz). Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. Stravování nabízí  Kantýna, která se nachází v areálu univerzity : jídelní listek zde

 

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent do 30 kalendářních dnů Osvědčení o odborné způsobilosti vydané MZe.

Organizační zajištění: MVDr. Jana Krejčířová, tel. 725 436 199, 541 56 20 89, e-mail: krejcirovaj@vfu.cz