EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Kvalifikační a odborné kurzy / Kurzy k získání a k prodloužení platnosti osvědčení o způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15 Zákona na ochranu zvířat

Kurzy k získání a k prodloužení platnosti osvědčení o způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15 Zákona na ochranu zvířat