EN
/ VETUNI / JSEM STUDENT / CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ / Kvalifikační a odborné kurzy / Kurzy k získání a k prodloužení platnosti osvědčení o způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15 Zákona na ochranu zvířat / Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. - navrhování pokusů a projektů pokusů (pro VŠ)

Kurz odborné přípravy k získání kvalifikace a odborné způsobilosti na úseku pokusných zvířat dle §15d odst. 3 zákona č. 246/1992 Sb. - navrhování pokusů a projektů pokusů (pro VŠ)


-   určeno pro lékaře, veterinární lékaře a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním v oblasti biologických oborů, pokud se během studia nebo postgraduálního studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na pokusných zvířatech.

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno, posluchárna Institutu celoživotního vzdělávání (dále jen ICV)
(tramvaj č. 1 směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

 

Termín zahájení: 21.10.2024, registrace od 8:30 hodin, výuka od 9:00
Doba trvání:

21.-25.10.2024 , v rozsahu 35 výukových hodin, forma zkoušky - test

Cena kurzu :

7000,- Kč včetně 21% DPH

Vyčkejte na vystavení faktury (přednostní forma platby pro instituce po dohodě s paní Krejčířovou) 

Individuální platby je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720211024, specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR,  k. s. 0308, VETUNI, IČ 62157124, DIČ CZ62157124.
Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou. Doklad o zaplacení, u bezhotovostní platby, obdržíte v průběhu kurzu. Ubytování a strava nejsou v ceně kurzu. 

obchodní podmínky

Přihlášení:

Pouze online prostřednictvím přihlašovacího formuláře - zde- 

Přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu.

Podmínkou účasti v kurzu je: doložení kopie vysokoškolského diplomu, případně včetně dodatků diplomu, tak aby byly splněny požadavky zákona na účast v kurzu: lékaři, veterinární lékaři a osoby s jiným vysokoškolským vzděláním v oblasti biologických oborů, pokud se během studia nebo postgraduálního studia prokazatelně seznámili s metodami chovu a práce na (pokusných) zvířatech.

Kopie/scany dokladů o vzdělání v potřebném rozsahu: diplom (pro MUDr. a MVDr.) nebo diplom a diploma supplement (všichni ostatní), případně včetně syllabů předmětů zašlete co nejdříve na krejcirovaj@vfu.cz

 

V případě zhoršené epidemické situace nebo nenaplnění kapacity kurzu může být termín přeložen nebo zrušen.

 

Ubytování a strava : Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v areálu univerzity (zajišťuje Ing.Kovářová - sterclovaj@vfu.cz). Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena.

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe.
Organizační zajištění kurzu: MVDr. Jana Krejčířová, telefon 725 436 199, 541 56 20 89, e-mail:krejcirovaj@vfu.cz.