EN

Kurzy prodlužovací §15 VŠ


Kurz odborné přípravy k prodloužení doby platnosti osvědčení o odborné způsobilosti k navrhování pokusů a projektu pokusů §15e odst 1 (pro VŠ)

 

Místo konání:

Veterinární univerzita Brno,  Institut celoživotního vzdělávání (dále jen ICV) budova 24 
(tramvaj č. 1,  směr Řečkovice, zastávka Kartouzská)

Termín zahájení:

27.3.2024, registrace od 8:30 hodin, výuka od 9:00 

 

Doba trvání:

6 výukových hodin, forma zkoušky - písemný zkušební test 

Cena kurzu :

2400,- Kč (včetně 21% DPH) se splatností týden před zahájením kurzu.

Vyčkejte na vystavení faktury (přednostní forma platby pro instituce po dohodě s paní Krejčířovou) (viz přihláška). Pokud vaše instituce požaduje k faktuře objednávku zašlete ji co nejdříve na krejcirovaj@vfu.cz 


Individuální platby je možno provést bezhotovostně jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno, č. ú. 154568547, kód banky 0300, v. s. 9720270324, k. s. 0308, specifický symbol: vaše číslo osvědčení bez CZ, VETUNI, IČ 62157124, DIČ CZ62157124. Poplatek hraďte za jednotlivé účastníky zvlášť nikoliv jednou platbou. Doklad o zaplacení u bezhotovostní platby obdržíte v průběhu kurzu. Potvrzení o provedené platbě zašlete na krejcirovaj@vfu.cz

obchodní podmínky

Přihlášení:

Závazná elektronická přihláška - zde- - přihlašte se co nejdříve do 20.3.2024

přihláška ve formátu MS forms neodesílá automatické potvrzení, potřebné organizační informace obdržíte e-mailem cca týden před zahájením kurzu

scan platného osvědčení zašlete co nejdříve na e-mailovou adresu krejcirovaj@vfu.cz

Ubytování a strava : Ubytování si zajišťuje každý účastník sám před zahájením kurzu. Možnost ubytování v areálu univerzity (zajišťuje p.Kovářová - sterclovaj@vfu.cz). Upozorňujeme, že kapacita lůžek je omezena. V areálu VETUNI Brno je kantýna a kavárna

Po úspěšně vykonané zkoušce obdrží absolvent doklad o prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, které vydává MZe ČR.
Podmínkou účasti v kurzu je platné osvědčení

Organizační zajištění kurzu: MVDr. Jana Krejčířová,  telefon 541 56 20 89, e-mail: krejcirovaj@vfu.cz.