EN

Open Access publikování


Open Access

Otevřené publikování (Open Access, OA) je publikační model, který má za cíl zpřístupnění vědeckých informací trvale, bezplatně pro kohokoliv.

Výhody OA:

  • rychlejší a snadnější přístup k vědeckým informacím
  • větší zviditelnění vědeckých informací
  • vyšší citovanost publikací vědce
  • širší informační dopad

Dvě možnosti otevřeného přístupu:

  • zelená cesta
    • uložení plného textu vědeckého článku v otevřeném depozitáři
  • zlatá cesta
    • vydání vědeckého článku v otevřeném časopise

 

Tokeny pro OA publikování u vydavatelů Wiley a Springer

VETUNI je členem Národního licenčního centra pro elektronické informační zdroje CzechELib. S vydavateli Wiley a Springer jsou uzavřeny nové smlouvy pro přístup do jejich časopisů, kdy součástí této smlouvy jsou také tokeny pro publikování v Open Access časopisech těchto vydavatelů. V případě využití tokenů neplatí autor poplatek za Open Access publikování (APC).

Při podání článku do redakčního systému časopisu autora z VETUNI vydavatel rozpozná autora podle IP adresy, afiliace nebo institucionálního e-mailu @vfu.cz a nabídne mu publikování v režimu Open Access. Vydavatel informuje knihovnu a po schválení knihovnou je token spotřebován. Autor při využití tokenu neplatí poplatek APC. Knihovna článek schválí nebo zamítne, při zamítnutí autor nemůže využít token a platba APC poplatku zůstává na autorovi. Univerzita má pouze omezený počet voucherů.

Podmínky pro využití tokenů na otevřené publikování

Sleva je poskytnuta na základě e-mailové domény korespondenčního autora @vfu.cz a uvedení afiliace univerzity v plném textu publikace. Bez těchto údajů nelze o slevu žádat. Pokud autor publikuje společně s autory jiných institucí, je potřeba se s nimi domluvit, která instituce má v době publikování k dispozici token a která instituce jej uplatní.

Informativní seznam časopisů s možností bezplatného OA publikování pro VETUNI 

Zdroje

Open access.cz [online]. AVKŠ ČR: ©2023 [cit. 20.4.2023]. Dostupné z: https://openaccess.cz/

Open Access. In: Národní technická knihovna [online]. © 2006-2023 [cit. 3.7.2023]. Dostupné z: https://www.techlib.cz/cs/83350-open-access#tab_home