EN

Otevřené řízení


VFU Brno v souladu s § 146 a § 147 Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje informace formou příslušných oznámení k jednotlivým řízením ve Věstníku veřejných zakázek na www.isvz.cz a profilu zadavatele na https://zakazky.vfu.cz

Profil zadavatele je platný od 11.7.2013 včetně.

Informace a dokumenty uveřejněné na původním profilu zadavatele

https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/62157124 platném do 10.7.2013 včetně, jsou dále dostupné.

2013-02-08

Pavilon Farmacie II -

zhotovitel stavby

Písemná zpráva zadavatele - Zpráva o průběhu výběrového řízení

2012-09-12

Pavilon Farmacie II -

zhotovitel stavby

ZD - Textová část

Odůvodnění VZ

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 3

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 5

Dodatečné informace č. 6

Dodatečné informace č. 7

Dodatečné informace č. 8

Dodatečné informace č. 9

Dodatečné informace č. 10

Dodatečné informace č. 11

Dodatečné informace č. 12

Dodatečné informace č. 13

Dodatečné informace č. 14

Dodatečné informace č. 15

Dodatečné informace č. 16

Dodatečné informace č. 17

Dodatečné informace č. 18

2012-02-01

Centrum diagnostiky zoonóz –
výběr zhotovitele

10 ZD Výzva

2012-07-10

Centrum diagnostiky zoonóz –
výběr zhotovitele

Zpráva o průběhu výběrového řízení