EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Veřejné zakázky / Archív veřejných zakázek

Archív veřejných zakázek

Archív veřejných zakázek v roce 2010 - 2011

Veřejné zakázky malého rozsahu

2011-10-20 Centrum pro výuku potravinářských technologií – výběr projektanta

Zpráva o průběhu výběrového řízení

Dodatečné informace 2 - dotaz uchazeče (2011-11-07)
Dodatečné informace - dotaz uchazeče (2011-11-04)
0 - 0 - 0 - Výzva k podání nabídky (Centrum pro výukupotravin. technologií)
1 - 0 - 0 - Zadávací dokumentace  (textová část)
1 - 1 - 0 - příloha č. 1 ZD - smluvní vzor - Smlouva o dílo 2900-00027 (objekt 16,  projekt,  ADP)
1 - 1 - 2 - příloha č. 2 smluvního vzoru Smlouvy o dílo č. 2900-00027 (specifikace ADP)
1 - 1 - 3 - příloha č. 3 smluvního vzoru Smlouvy o dílo č. 2900-00027 (rozsah a obsah tendrová PD)
1 - 1 - 4 - příloha č. 4 smluvního vzoru Smlouvy o dílo č. 2900-00027 (rozsah a obsah prováděcí PD)
1 - 1 - 1 - příloha č. 1 smluvního vzoru Smlouvy o dílo č. 2900-00027 (Studie stavby)

2011-11-01 PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY OPVK

Doplnění specifikace zboží č. 3
(2011-11-09)
Doplnění specifikace zboží č. 2
(2011-11-09)
Doplnění specifikace zboží
(2011-11-07)
0.0 Výzva - Propagační předměty

1.0 část I. a II. ZD - Zadávací dokumentace - Propagační předměty

1.0 část III. ZD - Specifikace zboží   - OP VK - Propagační předměty

Smluvní vzory

2011-11-09 Náplně tiskových zařízení II.


Výzva k podání nabídky
Zadávací dokumentace
Seznam zboží
Smluvní vzor Kupní smlouvy
Smluvní vzor Kupní smlouvy -
vzor objednávky

Ceník zboží

2011-11-14 Laboratorní pomůcky ICVI


0.0 Výzva  - Laboratorní pomůcky - ICVI

1.0 část I. a II. ZD - Zadávací dokumentace

1.0 část III. ZD - Specifikace zboží

1.0 část IV. ZD - Smluvní vzor

1.1 část IV. ZD - Smluvní vzor  - Příloha č.1 -   Specifikace zboží

1.2 část IV. ZD - Smluvní vzor - Příloha č.2

Doplnění Výzvy pro podání nabídek

2011-10-27 OP VK – DOKUMENTAČNÍ TECHNIKA


0.0 Výzva  - Dokumentační technika

1.0 část I. a II. ZD - Zadávací dokumentace - dokumentační technika

1.0 část III. ZD - Specifikace zboží - OP VK Dokumentační technika

1.0 část IV. ZD - Smluvní vzor  - Dokumentační technika

1.1 část IV. ZD - Smluvní vzor - Příloha č.1 - Specifikace zboží OP VK - Dokumentační technika

1.2 část IV. ZD - Smluvní vzor - Příloha č.2 - Cenová kalkulace

2011-09-30 Přístroje na měření fyzikálně-chemických parametrů

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

1.část VZ-příloha 1 smluvního vzoru

1.část VZ-příloha 2 smluvního vzoru

2.část VZ-příloha 1 smluvního vzoru

2.část VZ-příloha 2 smluvního vzoru

Část III. ZD-specifikace zboží

Část IVa. ZD-Smluvní vzor

Část IVb. ZD-Smluvní vzor

2011-09-21 Mikroskopy a zařízení pro záznamy a zobrazování

Výzva podání nabídek

Zadávací dokumentace

1.část VZ-příloha 1 smluvního vzoru

2.část VZ-příloha 1 smluvního vzoru

2.část VZ-příloha 2 smluvního vzoru

Část III. ZD-specifikace zboží

Část IVa. ZD-Smluvní vzor

Část IVb. ZD-Smluvní vzor

 2011-06-20

Tištěné materiály pro VFU Brno

Výzva k podání nabídky

2011-09-22 Mikroskopy a zařízení pro záznamy a zobrazování Výzva k podání nabídky
2010-09-15 Anesteziologický přístroj pro koně Výzva k podání nabídky
2010-09-15 Analyzátor krevních plynů

Výzva k podání nabídky

Změna zadání podmínek

2010-09-14 Atomový absorpční spektrometr VFU Výzva k podání nabídky
2010-06-22 Přístroje ÚCHL VFU Výzva k podání nabídky

Zjednodušené podlimitní řízení

2010-09-14 Vybavení pro výuku molekulární genetiky a materiál pro srážlivost krve


Výzva k podání nabídky Oznámení o změně
Zadávací dokumentace - Aktualizace

2010-09-13 Laboratorní nábytek FVHE Výzva k podání nabídky
2010-09-10 Přístroje KCHP a ÚVE a OŽP VFU Výzva k podání nabídky
2010-08-19 Zachytné parkoviště VFU Výzva k podání nabídky