EN

Rok 2015


Institucionální a rozvojový plán - 2015

předkládá: prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc. – rektor VFU Brno
zpracovali: prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA – prorektor VFU Brno   a členové Kolegia rektora VFU Brno

Projednáno Kolegiem rektora VFU Brno dne 15. září 2014
Projednáno Vědeckou radou VFU Brno dne 6. října 2014
Projednáno Správní radou VFU Brno dne 6. října 2014
Schváleno Akademickým senátem VFU Brno dne 9. října 2014

1. Úvod

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu s Vyhlášením rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy předkládá Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2015.

Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2015 vychází z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 až 2015 (dále též DZ MŠMT), který vytyčuje hlavní strategické cíle vysokoškolské politiky pro stanovené období, z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015 (dále též Aktualizace DZ MŠMT), jejímž záměrem je konkretizovat naplňování strategických cílů vysokoškolské politiky pro rok 2015, a dalších priorit MŠMT k rozvoji vysokého školství a z podmínek Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 daných MŠMT. Na úrovni Veterinární a farmaceutické univerzity Brno navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2011 až 2015 (dále též DZ VFU), který určuje strategické cíle univerzity pro období do roku 2015, navazuje na Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2014 a na výsledky dosažené při jejím plnění, navazuje na výsledky vyplývající z mezinárodní evaluace veterinárních fakult obsažené v Závěrečné zprávě o evaluaci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno schválené v roce 2014 Evropskou asociací veterinárních fakult - European Association of Establishments for Veterinary Education (dále též EAEVE) a Federací veterinárních lékařů Evropy - Federation of Veterinarians of Europe (dále též FVE) a z mezinárodních trendů ve veterinárním vzdělávání vyplývajících z jednání a dokumentů EAEVE, a dále navazuje na závěry vyplývající z hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2013 obsažené ve Výroční zprávě o činnosti a hodnocení činnosti VFU Brno, a dále na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje specifické regulované požadavky na vzdělávání veterinárních lékařů a farmaceutů a je základem pro zabezpečení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech nadnárodně regulovaného povolání.

 

Vyhodnocení Institucionálního plánu za rok 2015

1. Úvod

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno v souladu s Vyhlášením rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy zpracovala Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2015.

Institucionální plán Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2015 vycházel z Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2011 až 2015 (dále též DZ MŠMT), který vytyčuje hlavní strategické cíle vysokoškolské politiky pro stanovené období, z Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na rok 2015 (dále též Aktualizace DZ MŠMT), jejímž záměrem je konkretizovat naplňování strategických cílů vysokoškolské politiky pro rok 2015, z dalších priorit MŠMT k rozvoji vysokého školství a z podmínek Vyhlášení rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 daných MŠMT. Na úrovni Veterinární a farmaceutické univerzity Brno navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na období 2011 až 2015 (dále též DZ VFU), který určuje strategické cíle univerzity pro období do roku 2015, navazuje na Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno na rok 2014 a na výsledky dosažené při jejím plnění, navazuje na výsledky vyplývající z mezinárodní evaluace veterinárních fakult obsažené v Závěrečné zprávě o evaluaci Veterinární a farmaceutické univerzity Brno schválené v roce 2014 Evropskou asociací veterinárních fakult – European Association of Establishments for Veterinary Education (dále též EAEVE) a Federací veterinárních lékařů Evropy – Federation of Veterinarians of Europe (dále též FVE) a z mezinárodních trendů ve veterinárním vzdělávání vyplývajících z jednání a dokumentů EAEVE, a dále navazuje na závěry vyplývající z hodnocení činnosti Veterinární a farmaceutické univerzity Brno za rok 2013 obsažené ve Výroční zprávě o činnosti a hodnocení činnosti VFU Brno, a dále na směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 36/2005/EC, o uznávání odborných kvalifikací, ve znění pozdějších předpisů, která upravuje specifické regulované požadavky na vzdělávání veterinárních lékařů a farmaceutů a je základem pro zabezpečení kvality vysokoškolského vzdělávání v oborech nadnárodně regulovaného povolání.