EN

TAČR


Vyhlášení 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 24. 4. 2024 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2.

Soutěžní lhůta začíná dnem 25.4.2024 v 9:00 hodin a končí dnem 12.6.2024 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hodin – je nejzazší možný okamžik pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – je nejzazší možný okamžik, pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím datové schránky: 
        • potvrzení podání elektronického návrhu projektu, které musí zaslat hlavní uchazeč
        • doklady k prokázání způsobilosti, které musí zaslat každý uchazeč samostatně

Interní termíny VETUNI:

Návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 30.5.2024. Po schválení VVZ hlavní řešitel elektronicky podá návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA. Vygenerované „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“ bude prostřednictvím VVZ odesláno datovou schránkou do 10.6.2024 12:00 hodin.

 

Informace k výzvě

Zadávací dokumentace

 

Předběžné parametry 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2

Technologická agentura České republiky oznámila předběžné parametry 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2, jejíž vyhlášení je plánováno na 24.4.2024.

Bližší informace jsou dostupné zde.

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2024

1 doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dipl. ECBHM Vývoj antimetanogenního krmného suplementu pro zmírnění environmentálního dopadu z chovu hospodářských zvířat
2 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Vývoj vakcíny proti Moru králíků založené na rekombinantních technologiích

 


Technologická agentura České republika informuje na

http://www.tacr.cz/