EN

TAČR archiv


Vyhlášení 7. veřejné soutěže programu Prostředí pro život, PP1 a PP2

Technologická agentura České republiky (dále jen „TA ČR”) vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí dne 12. července 2023 sedmou veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život (dále jen „veřejná soutěž”). Sedmá veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech: Podprogram 1  Operativní výzkum ve veřejném zájmu (PP1) a Podprogram 2 Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí (PP2).

Soutěžní lhůta začíná dnem 13. července 2023 v 9:00 hodin a končí dnem 13. září 2023 v níže uvedené hodiny:

  • 16:29:59 hodin – je nejzazší možný okamžik, pro podání návrhu projektu prostřednictvím informačního systému ISTA;
  • 23:59:59 hodin – je nejzazší možný okamžik, pro zaslání následujících dokumentů prostřednictvím datové schránky: 

Interní termíny VETUNI:

Návrhy projektů spolu s průvodním listem projektu  řešitelé doručí na Sekretarát prorektora pro VVZ do 6. září 2023. Po schválení VVZ hlavní řešitel elektronicky podá návrh projektu prostřednictvím informačního systému ISTA. Vygenerované „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“ bude prostřednictvím VVZ odesláno datovou schránkou do 12. září 2023.

Informace k výzvě

Zadávací dokumentace

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2023

1 doc. MVDr. Josef Illek, DrSc. Dipl. ECBHM Vývoj antimetanogenního krmného suplementu pro zmírnění environmentálního dopadu z chovu hospodářských zvířat
2 prof. MVDr. Vladimír Celer, Ph.D. Vývoj vakcíny proti Moru králíků založené na rekombinantních technologiích

  

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2022

1 Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2021

 

1 Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí

 

SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2020

 

1 doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. Nová bioaktivní hemostatika a krytí ran na bázi kolagenu a celulózy
2 Mgr. Vojtěch Baláž, Ph.D. Ochrana biodiverzity obojživelníků v souvislosti s invazemi nových infekčních nemocí

 

 

 

 


Termíny předkládání průběžných a závěrečných zpráv řešených projektů TAČR

Průběžné zprávy - nejpozději do 30. 1. 2020
Závěrečná zpráva – nejdéle 30 kalendářních dnů ode dne ukončení řešení projektu
Zprávy o implementaci výsledků - nejpozději do 31. července 2020 

 

 


SEZNAM PROJEKTŮ řešených v roce 2019

  1. doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. - Nová bioaktivní hemostatika a krytí ran na bázi kolagenu a celulózy

 


 

 


SEZNAM PROJEKTŮ řešeních v roce 2015

  1. doc. MVDr. Pavel Suchý, Ph.D. - Matricové systémy pro hojení kožních defektů pro humánní a veterinární použití
  2. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. - Nová generace platinových cytostatik pro perorální užití
  3. doc. PharmDr. Mgr. David Vetchý, Ph.D. - Technologie pro nový kalorimetrický trubičkový biosenzor inhibitorů cholinesteráz v ovzduší i v kapalných vzorcích

  aktualizováno dne 10.4.2015