EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / ÚŘEDNÍ DESKA / Veřejné zakázky / Archív veřejných zakázek / Veřejné zakázky malého rozsahu - rozhodnutí o výběru

Veřejné zakázky malého rozsahu - rozhodnutí o výběru


2013-11-25

CEITEC - autoklávy II.

Rozhodnutí o zrušení VZ

2013-08-16

Odborná literatura

Výsledek výzvy k podání nabídek 

Výsledek výzvy k podání nabídek č. 7, 9, 11, 21, 25, 38, 144

Výsledek výzvy k podání nabídek zrušení zakázky pro části č. 81 a 85

Výsledek výzvy k podání nabídek - zrušení zakázky pro části...

2013-06-24

Laboratorní přístroje - Lázně

Výsledek výzvy k podání nabídky – část č.3 VZ

Výsledek výzvy k podání nabídky – ZRUŠENÍ - část č.1, č.2, č.4 a č.5

2013-07-09

Měřící přístroje FVHE

Výsledek výzvy k podávaní nabídek – pro části VZ č. 4, 5, 9, 12

Výsledek výzvy k podávaní   nabídek – pro části VZ č. 1, 2, 7, 10, 11

12-2 Výsledek výzvy k podání nabídek – ZRUŠENÍ č. 3, 6, 8

2013-06-11

Tonery

10-3 - Výsledek výzvy k podání nabídek

12-3 - Výsledek výzvy k podání nabídek

13-3 - Výsledek výzvy k podání nabídek

14-3 - Výsledek výzvy k podání nabídek

16-3 - Výsledek výzvy k podání nabídek

9-3 - Výsledek výzvy k podání nabídek – ZRUŠENÍ

2013-03-28

Kurzy angličtiny 2013

Výsledek výzvy k podání nabídek část VZ 1

Výsledek výzvy k podání nabídek část VZ 2

2013-02-25

Přeprava studentů a zaměstnanců VFU Brno 2013

Výsledek výzvy k podání nabídek

2013-02-01

Měřící přístroje

Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-12-10

Mikroskopy

Výsledek výzvy k podávaní nabídek – část VZ 1 a 2

Výsledek výzvy k podávaní nabídek – část VZ 3

2012-11-16

Laparoskopické trenažéry II.

Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-11-06

Dokumentační zařízení II.

Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-09-19

Laparoskopická věž

Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-09-17

Laparoskopické trenažéry

Výsledek výzvy k podání nabídek - zrušení zakázky

2012-09-12

Propagační předměty II.

Výsledek výzvy pro podání nabídek - část č.1 a č.4

Výsledek výzvy pro podání nabídek - část č.2, č.3, č.5 a č.6

 2012-05-21

Školení e-learningového systému MOODLE

Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-05-17

Zoonózy - TSDI

Zpráva o průběhu výběrového řízení

2012-04-16

Rámcová smlouva – Přeprava studentů a zaměstnanců VFU Brno II.

Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-04-06

Kurzy farmaceutické angličtiny

Výsledek výzvy k podání nabídek – Oznámení o zrušení zadávacího řízení

2012-04-05

Materiál pro chemii životního prostředí a potravních řetězců II

Výsledek výzvy k podání nabídek - Chemikálie pro ŽP

2012-03-30

CEITEC - Autoklávy

Zpráva o průběhu výběrového řízení

2012-03-12

Přístroje pro radiochirurgii

Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-03-12

Tištěné materiály II

Výsledek výzvy k podání nabídek

2012-01-13

Chirurgické nástroje

Výsledek výzvy pro podání nabídek - část č.1 a č.4

2011-12-09

Centrum pro výuku potravinářských technologií – výběr projektanta

Zpráva o průběhu výběrového řízení

2011-12-05

Propagační předměty OPVK

6.0 Výsledek výzvy pro podání  nabídek -  Propagační předměty OP VK

2011-12-05 NÁPLNĚ TISKOVÝCH ZAŘÍZENÍ II. Rozhodnutí zadavatele
2011-12-02 Laboratorní pomůcky ICVI Rozhodnutí zadavatele
2011-10-18 Tištěné materiály pro VFU Brno

Rozhodnutí zadavatele část 1. - zrušení zakázky
Rozhodnutí zadavatele
Rozhodnutí zad. část 2.
Rozhodnutí zad. část 3.
Rozhodnutí zad. část 4.

2011-07-12 OP VaVpI - VÝBĚR AGENTURY Rozhodnutí zatavatele
2011-04-11 Kancelářské potřeby II. VFU Rozhodnutí zadavatele
2011-04-04 Servery VFU Brno Rozhodnutí zadavatele - zrušení zakázky
2011-04-04 CAMPUS AGREEMENT VFU Rozhodnutí zadavatele
2011-03-22 Stavební příprava pro digestoře ÚHTM VFU Brno Rozhodnutí zadavatele
2011-03-14 Disoluční linka VFU Rozhodnutí zadavatele
2011-02-11 Náplně tiskových zařízení VFU Rozhodnutí zadavatele
2010-10-18 Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro zadání
části č. 1 veřejné zakázky veřejné
„Vybavení pro výuku molekulární genetiky a materiál pro srážlivost krve“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod číslem C/10/363.

Rozhodnutí zadavatele - 1. část veřejné zakázky

2010-10-18 Oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky pro zadání
části č. 2 veřejné zakázky veřejné
„Vybavení pro výuku molekulární genetiky a materiál pro srážlivost krve“
zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení pod číslem C/10/363.

Rozhodnutí zadavatele - 2. část veřejné zakázky