EN

Veterinární lékaři


V současné době nemůžeme zajistit veterinárním lékařům samostatný kurz (nedostatek účastníků). Proto nabízíme veterinárním lékařům náhradní řešení, to je zúčastnit se kurzu určeného myslivecké veřejnosti za  cenu 4250 Kč.
Termíny a místa konání kurzů naleznete v části vyhrazené myslivecké veřejnosti.
Podmínky platby a rozsah školení viz. níže.

 Veterinární lékaři:  

Cena:

4250,- Kč včetně 21 % DPH se splatností týden před konáním kurzu.
Úhradu proveďte jednorázovým příkazem ve prospěch účtu u ČSOB Brno,
č. ú. 154568547/0300, v. s. 9720989721, k. s. 0308, VETUNI IČ 62157124,
DIČ CZ62157124. specifický symbol: vaše datum narození ve formátu DDMMRRRR (tedy např 1.3.1970 =01031970)
obchodní podmínky

   
Rozsah školení:

5 hodin teoretické výuky zaměřené na problematku legislativních předpisů, dle aktuálního rozvrhu.

Na závěr zkouška formou písemného testu

 

 
Studijní materiály: Hygiena zvěřiny a Správné ošetření a zdravotní posouzení ulovené zvěře, příp. Zdravotní problematika zvěře obdržíte při registraci. 
Po úspěšně vykonané zkoušce (formou písemného testu) obdrží absolvent do 4 týdnů Osvědčení o způsobilosti k vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře, průkaz proškolené osoby a razítko na adresu trvalého bydliště, případně jinou kontaktní adresu.
MVDr. Jana Krejčířová tel.  541 56 20 89, e-mail: krejcirovaj@vfu.cz