Aktuality:

on-line  registrace všech členů VSK VFU (nutná pro nové členy a pro stávající členy, kteří ještě nejsou rgistrování na on-line formuláři!)

Všichni členové (noví i stávající) se musejí registrovat na on-line formuláři odkaz zde

Stávající členové vyplňují mimo svoje iniciály i číslo kartičky a oddíl. Pokud nenaleznete v nabídce svůj sport, kliknětě na "rekreační sport". Bez on-line registrace do VSK VFU není možná elektronická registrace do sportů, která začne 19. 2. 2020!

Členské příspěvky na kalendářní rok je třeba uhradit na č.ú.: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 1. Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo a číslo členské průkazky (pokud členem ještě nejste, stačí napsat místo čísla čl. průkazky-nová).

Roční poplatek
studenti VFU Brno 400 Kč
zaměstnanci VFU Brno 600 Kč
důchodci 400 Kč
ostatní 1000 Kč

Pouze noví členové, kteří se stávají členy od 1.9.2019 mohou zaplatit poplatek pouze na půl roku, tedy polovinu částky ročního poplatku.

Nové stanovy VSK VFU Brno

Chci se stát členem VSK VFU Brno

Chci zaplatit členské příspěvky

Vysokoškolský sportovní klub byl založen v roce 1974 a počtem členů patří ke středně velkým vysokoškolským sportovním klubům. Aktuálně VSK nabízí studentům i zaměstnancům vyžití téměř ve 30 sportovních odvětvích

VSK - ve spolupráci s ÚTVS organizuje

Nepovinné zimní, jarní, letní i podzimní sportovní kurzy a výlety.
Turistiku, vysokohorská turistiku, běžecké a sjezdové lyžování, cykloturistiku, vodácké akce, windsurfing, putovní akce. (viz. nabídka sportovních kurzů)
Podílí se na pořádání sportovních přeborů vysokých škol pro studenty, zaměstnance i absolventy univerzity a každoročně organizuje turnaje nejen míčových her.

Odkazy na spřátelené organizace:

Členství ve VSK VFU Brno a členské příspěvky

Členem VSK VFU Brno se mů.žete stát kdykoliv během roku.
Členství ve VSK vyřizuje sekretář ÚTVS p. Straka v úředních hodinách kanceláře.

Členské příspěvky platné od 1. 1. 2020

Členské příspěvky je nutno platit na celý kalendářní rok. Výjimku mají noví členové, kteří se stávají členy až v 2.pol kalendářního roku a studenti, kteří jsou v posledním ročníku svého studia.
Registraci v klubu a úhrada členských příspěvků je možno vyřídit v úředních hodinách v kanceláři ÚTVS u sekretáře p. Straky kdykoliv během roku. (nutná je pasová fotografie).

Členské příspěvky lze platit též bezhotovostně na číslo účtu : 1345473369/ 0800, specifický symbol: 1.

Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo a číslo členské průkazky (pokud členem ještě nejste, stačí napsat místo čísla čl. průkazky-nová).

FOTOGALERIEProč studovat na VFU

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Uplatnění absolventů

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

Partnerské školy

Pro Brno tehdy rozhodla jeho centrální poloha v nově vzniklém státě a také snaha přispět k počeštění města. Brno tak získalo po České technice založené v roce 1899 svou druhou univerzitu.

Více zde

TEXT