EN

Přehled OP 2014 - 2020


Přehled operačních programů pro období 2014 -2020

V programovém období 2014 - 2020 jsou Evropské strukturální a investiční fondy implementovány prostřednictvím deseti tematických operačních programů, pěti programů přeshraniční spolupráce a pěti programů nadnárodní nebo meziregionální spolupráce. 

Přehled jednotlivých operačních programů je k dispozici na portálu Ministerstva pro místní rozvoj ZDE včetně odkazu na jednotlivé Řídicí orgány, detailní informace o programech a výzvách.

Tematické operační programy:

Programy přeshraniční spolupráce:

Programy nadnárodní a meziregionální spolupráce: