EN

Provozní doba posilovny


Provozní doba posilovny/ Opening hours gym

Letní semestr 2023/24

20.-31.5.2024

Pondělí (MO) 10.00 - 16.00  
Úterý (TU) 10.00 - 16.00  
Středa (WE) 10.00 - 16.00  
Čtvrtek (TH) 10.00 - 16.00  
Pátek (FR) 10.00 - 16.00  
 
 
Pro návštěvu posilovny je nutné splnit 3 kroky

1. být členem VSK Vetuni   odkaz

2. mít uhrazené příspěvky za členství na kalendářní rok 2024

Členské příspěvky  je třeba uhradit na č.ú.: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 1111.

IBAN: CZ80 0800 0000 0013 4547 3369

Jako zprávu pro příjemce je nutné uvést jméno studenta, osobní číslo

Poplatek za kalendářní rok 2024 platba leden  (celý rok)    
studenti VETUNI Brno 600 Kč (2 semestry)    
zaměstnanci VETUNI Brno 1000 Kč (1 rok)    
ostatní 1500 Kč (1 rok)  

 

3. uhradit jednorázový poplatek 500,- Kč za využívání posilovny na kalendářní rok. Číslo účtu: 1345473369/ 0800, specifický symbol: 2222, variabilní symbol 2112024

 

 

PROVOZNÍ ŘÁD POSILOVNY

 1. Posilovna slouží pouze ke kondičnímu nebo sportovnímu posilování v provozní době posilovny.
 2. Cvičení v posilovně je povoleno:
  • studentům VFU pod vedením učitele v rámci výuky tělesné výchovy,
  • všem členům VSK VFU, kteří mají řádně uhrazeny členské příspěvky za příslušný kalendářní rok.    Jak se stát členem VSK Vetuni.  
 3. Vstup do posilovny je možný pouze s platným průkazem VSK VFU, a to:
  • v hodinách, kdy neprobíhá výuka, jen vchodem do ústavu (od kurtů),
  • v ostatních provozních hodinách vchodem do tělocvičny.
  Cvičenci jsou povinni se přezouvat ve vestibulech obou vchodů do budovy
 4. Všeobecné podmínky provozu v posilovně
  • cvičenci jsou povinni dodržovat při cvičení veškerá bezpečnostní opatření,
  • každý cvičenec je povinen dodržovat základní hygienická pravidla (čisté oblečení, boty, nesmí se cvičit bez trička, ideálně na lavičkách používat ručník) a rovněž udržovat pořádek  v posilovně (např. ukládat činky a kotouče po docvičení na svá místa),
  • jednoruční činky se vracejí do stojanů, volné kotouče na vyhrazená místa,
  • minimální počet cvičenců v posilovně jsou dva - z bezpečnostních důvodů,
  • maximální počet pak deset - z kapacitních důvodů,
  • cvičenci udržují  pořádek a hygienu taktéž v prostorách šatny, sprchy a WC,
  • cvičenec, který opouští posilovnu jako poslední, zkontroluje pořádek, zavírá okna, zhasne světla a zajistí, aby dveře do šatny a sprchy zůstaly otevřené¨(kvůli větrání),
  • všechny závady zjištěné v posilovně, šatně nebo soc. zařízení, jsou cvičenci povinni okamžitě nahlásit  pracovníkům ÚTVS.

 

Za  nedodržování provozního řádu bude cvičencům s okamžitou platností zamezen přístup do posilovny a za opakované nedodržování jim bude zrušeno členství ve VSK VETUNI !