EN

Veřejné zakázky malého rozsahu


Veřejné zakázky malého rozsahu zahájené po dni 9.12.2013 jsou administrovány prostřednictvím elektronického nástroje (systému) E-ZAK a zveřejňovány na webových stránkách

https://zakazky.vfu.cz

Informace a dokumenty vztahující se k veřejným zakázkám zahájeným do 9.12.2013 včetně, budou nadále dostupné a zveřejňované na této webové stránce.

2013-12-03

 CEITEC - autoklávy III.

0-0-0 Výzva k podání nabídek

1-0-0 Zadávací dokumentace

1-1-0 Specifikace a min. technické požadavky

1-2-0 Vzor kupní smlouvy

1-2-1 Technická specifikace zboží

2013-11-07

CEITEC - autoklávy II.

Výzva k podání nabídky

Rozhodnutí o zrušení VZ

1-0-0 Zadávací dokumentace

1-1-0 Specifikace a min.  tech. požadavky

1-2-0 Vzor Kupní smlouvy

1-2-1 Technická specifikace zboží

2013-06-21

Odborná literatura

 Výsledek výzvy k podání nabídek 

Výsledek výzvy k podání nabídek č. 7, 9, 11, 21, 25, 38, 144

Výsledek výzvy k podání nabídek zrušení zakázky pro části č. 81 a 85

Výsledek výzvy k podání nabídek - zrušení zakázky pro části...

0-0-0 - Výzva - Odborná literatura

1-0-0 - Zadávací dokumentace - odborná literatura

1-1-0 - Seznam požadovaných titulů - příloha č. 1 zd.

1-2-0 - Smluvní vzor kupní smlouvy - odborná literatura

1-2-1 - Ceník zboží - příloha č. 1 smluvního vzoru

3-0-0 - Dodatečné informace č. 1

4-0-0 - Dodatečné informace č. 2

2013-06-07

Laboratorní přístroje - Lázně

Výsledek výzvy k podání nabídky – část č.3 VZ

Výsledek výzvy k podání nabídky – ZRUŠENÍ - část č.1, č.2, č.4 a č.5 VZ

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace - část 1. až 5.

Specifikace předmětu plnění –část 6. ZD

Smluvní vzor Kupní smlouvy

Smluvní vzor Kupní smlouvy – Technická specifikace – Příloha č. 1

Smluvní vzor Kupní smlouvy – Cenová kalkulace – Příloha č. 2

2013-05-31

Centrum technologie masa a masných výrobků - TSDI

Zpráva o průběhu výběrového řízení

2013-05-20

Měřící přístroje FVHE

Výsledek výzvy k podávaní nabídek – pro části VZ č. 4, 5, 9, 12

Výsledek výzvy k podávaní nabídek – pro části VZ č. 1, 2, 7, 10, 11

12-2 Výsledek výzvy k podání nabídek – ZRUŠENÍ č. 3, 6, 8

0-0-0 Výzva k podání nabídky

1-0-0 Zadávací dokumentace

1-1-0 Seznam zboží příloha č.1 ZD

1-2-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy

1-2-1 Technická specifikace zboží - příloha č.1 KS

1-2-2 Ceník zboží - příloha č.2 KS

3-2 Dodatečné informace č. 1

4-1 Dodatečné informace č. 2

5-2 Dodatečné informace č. 3

6-2 Dodatečné informace č. 4

2013-04-18

CEITEC – Zařízení k homogenizaci biologického materiálu

0-0-0 Výzva k podáni nabídky

1-0-0 Zadávací dokumentace

1-1-0 Smluvní vzor kupní smlouvy

1-1-1 Technická specifikace zařízení

Dodatečné informace č. 1

2013-03-28

Centrum technologie masa a masných výrobků - TSDI

0-0 - Výzva k podání nabídky

1-0 - Zadávací dokumentace - část 1. až 5.

2-0 - Smluvní vzor Mandátní smlouvy – část č. 6 ZD

Dodatečné informace č. 1

2013-03-20

Tonery

10-3 - Výsledek výzvy k podávaní nabídek

12-3 - Výsledek výzvy k podávaní nabídek

13-3 - Výsledek výzvy k podávaní nabídek

14-3 - Výsledek výzvy k podávaní nabídek

16-3 - Výsledek výzvy k podávaní nabídek

9-3 - Výsledek výzvy k podávaní nabídek – ZRUŠENÍ

0-0-0 - Výzva k podání nabídky

1-0-0 - Zadávací dokumentace

1-1-0 - Technická specifikace zboží

1-2-0 - Smluvní vzor Kupní smlouvy č. 9130

1-2-1 - Příloha č.1 KS 9130 Ceník zboží
1-2-2 - Příloha č.2 KS 9130Vzor objednávky

3-1 - dodatečné informace č. 1

4-1 - dodatečné informace č. 2

5-1 - dodatečné informace č. 3

7-1 - dodatečné informace č. 4

2013-02-26

Kurzy angličtiny 2013

Výsledek výzvy k podání nabídek, část VZ 1

Výsledek výzvy k podání nabídek, část VZ 2

0-0-0 - Výzva k podání nabídky

1-0-0 - Zadávací dokumentace

1-1-0 - Smluvní vzor FVHE OPVK příloha č. 1 ZD

1-2-0 - Smluvní vzor FVHE příloha č. 2 ZD

2013-01-31

Rámcová smlouva – Přeprava studentů a zaměstnanců VFU Brno 2013

0-0-0 Výzva k podání nabídky -Doprava 2013

1-0-0 Zadávací dokumentace - Doprava 2013

1-1-1-0 smluvní vzor Rámcové smlouvy č. 2390-00020

1-1-1-1 Cenová kalkulace - příloha č. 1 smluvního vzoru

1-1-1-2 vzor Objednávky - příloha č. 2 smluvního vzoru

2012-11-05

Měřící přístroje

Výsledek výzvy k podání nabídek

0-0-0 Výzva - Měřící přístroje

1-0-0 Zadávací dokumentace - textová část - Měřící přístroje

1-1-0 Seznam zboží

1-2-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy č. 2210_000008-část č.1 VZ

1-2-1 Technická specifikace-příloha č. 1 smlouvy 2210_00008

1-3-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy č. 3900_006-část č.2 VZ

1-3-1 Technická specifikace-příloha č. 1 smlouvy 3900_006

1-4-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy č. 2390_000018-část č.3 VZ

1-4-1 Technická specifikace-přílohač. 1 smlouvy 2390_00018

Dodatečné informace č. 1

2012-11-02

Odborná zahraniční literatura

 Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace - textová část

Seznam požadovaných titulů - příloha č.1 ZD

Smluvní vzor kupní smlouvy č. 1900_xxx příloha č.2 ZD

Ceník zboží - příloha č.1 smluvního vzoru

2012-11-02

Mikroskopy

  Výsledek výzvy k podávaní nabídek – část VZ 1 a 2

  Výsledek výzvy k podávaní nabídek – část VZ 3

7-2 - Oznámení o zrušení veřejné zakázky pro část č. 4

Výzva k podání nabídky

Zadávací dokumentace

Technické podmínky

Smluvní vzor kupní smlouvy - FVL

Smluvní vzor kupní smlouvy - KCHPK

Smluvní vzor kupní smlouvy - FVHE

Smluvní vzor kupní smlouvy - FVHE 2093

2012-10-18

Thermocyclery

Výsledek výzvy k podání nabídky – část č. 1 VZ

Výsledek výzvy k podání nabídky – část č. 2 VZ

Výsledek výzvy k podání nabídky – část č. 3 VZ

Výzva k podání nabídky

část 1. až 5. ZD

část 6. ZD - Specifikace předmětu plnění

část 7. až 9. ZD - Smluvní vzory

Dodatečné informace č. 1

2012-10-18

CEITEC – Software k vyhodnocení výsledků pulzní gelové elektroforézy

0-0-0 Vyzva k podani nabidky - CEITEC software

1-0-0 Zadávací dokumentace - CEITEC software

1-1-0 Smluvní vzor Kupní smlouvy 9770_00008 - CEITEC software

1-1-1 Technická specifikace softwaru - příloha č. 1 smluvního vzoru

Dodatečné informace č. 1

2012-10-12

Laparoskopické trenažéry II.

9-0 - Výsledek Výzvy k podání nabídek

0-0-0 - Výzva k podání nabídky - Laparoskopické trenažéry 2

1-0-0 - Zadávací dokumentace - Laparoskopické trenažéry 2

1-1-0 - Smluvní vzor Kupní smlouvy

1-1-1 - příloha č. 1 Kupní smlouvy Technická specifikace zboží

1-2-0 - Technické podmínky - Laparoskopické trenažéry 2

2012-10-09

Dokumentační zařízení II.

7.0 Výsledek výzvy k podání nabídek

Výzva k podání nabídky

část 1. až 5. ZD

část 6. ZD - Specifikace předmětu plnění

část 7. až 9. ZD - Smluvní vzory

2012-10-08

Přístroje pro přípravu vzorků

Výsledek výzvy k podání nabídek - část č. 1 VZ

Výsledek výzvy k podání nabídek - část č. 2 VZ

Výsledek výzvy k podání nabídek - část č. 3 VZ

Výsledek výzvy k podání nabídek -část č. 4 VZ

Výsledek výzvy k podání nabídek -část č. 5 VZ

Výsledek výzvy k podání nabídek - část č. 6 VZ

Výzva k podání nabídky

část 1.-5. ZD

část 6. ZD -Specifikace předmětu plnění

část 7. až 12. ZD - Smluvní vzory

Dodatečné informace č. 1

Dodatečné informace č. 2

Dodatečné informace č. 3

Dodatečné informace č. 4

Dodatečné informace č. 5

2012-09-18

Mikrodialyzační systém

Výzva k podání nabídky

část 1. - 4. ZD

část 5. ZD - Specifikace a požadavky zadavatele

část 6. ZD - Smluvní vzor Kupní smlouvy

část 6. ZD - Příloha č. 1 Kupní smlouvy -Technická specifikace

2012-08-27

Laparoskopické trenažéry

5 - výsledek výzvy k podání nabídek - zrušení zakázky

0-0-0 - Výzva k podání nabídky - Laparoskopické trenažéry

1-0-0 - Zadávací dokumentace - Laparoskopické trenažéry

1-1-0 - Smluvní vzor Kupní smlouvy

1-1-1 - příloha č.1 Kupní smlouvy - Technická specifikace zboží

1-2-0- Technické podmínky - LT

2012-08-27

Laparoskopická věž

6-0 - Výsledek výzvy k podání nabídek

 0-0-0 - Výzva k podání nabídky - Laparoskopická věž

1-0-0 - Zadávací dokumentace -  Laparoskopická věž

1-1-0 - Smluvní vzor Kupní smlouvy

1-1-1 - příloha č.1 Kupní smlouvy- Technická specifikace zboží

1-2-0 - Technické podmínky - LV

2012-08-22

Propagační předměty II.

Výsledek výzvy pro podání nabídek - část č.1 a č.4

Výsledek výzvy pro podání nabídek - část č.2, č.3, č.5 a č.6

Dodatečné informace č. 1  (2012-08-27)

Výzva - Propagační předměty II.

1. až 5. část ZD

6. část ZD - Specifikace předmětu plnění - Příloha č. 1 ZD

7. až 12. část ZD Smluvní vzory

Kupních smluv 1. až 6. část VZ

2012-07-11

Studentská kavárna SIC