EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / VÝZKUM, VÝVOJ, ROZVOJ / Rozvojové projekty / Centralizované rozvojové projekty 2021

Centralizované rozvojové projekty 2021


Rozvojové projekty 2021

 

Vyhlášení centralizovaného rozvojového programu a institucionálního programu pro veřejné vysoké školy

 

Centralizované rozvojové projekty pro rok 2021 - závěrečné zprávy

 • Optimalizace a automatizace procesů EIS v síti vysokých škol - C6-2021
 • Technický rozvoj správních studijních agend a využití jejich nezastupitelné role pro elektronizaci VŠ - C11-2021
 • Zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v prostředí VVŠ - C12-2021
 • Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení - C13-2021
 • Analýza potenciálu virtuálních mobilit a možností jejich rozvoje na vysokých školách - C15-2021
 • Rozvoj standardů pro zajišťování kvality vzdělávací činnosti pro různé formy studia s ohledem na aktuální metody a zkušenosti se vzděláváním na dálku - C19-2021
 • Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK) - C29-2021
 • Implementace iniciativy Evropské komise Erasmus Without Paper na VVŠ a sdílení zkušeností z praxe - C32-2021
 • Distanční vzdělávání jako nástroj rozvoje vysokých škol - C33-2021

 

Veřejné výstupy projektů

 • Internetové stránky akademickaetika.cz - výstup proejktu Posilování akademické integrity studujících vysokých škol se zaměřením na rizika a příležitosti distančních metod vzdělávání a hodnocení
 • Příručka Připravenost vysokých škol na krizi - výstup projektu Připravenost vysokých škol na krizi (PRVOK)