EN
/ VETUNI / O UNIVERZITĚ / INFORMACE O UNIVERZITĚ / Orgány a vedení univerzity / Správní rada

Správní rada

Členové Správní rady

předseda:

PhDr. Walter Bartoš, Ph.D., MBA

místopředsedové:

prof. MUDr. Zdeněk Kala, CSc.

PhDr. Richard Svoboda, MBA

členové:

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA

prof. MUDr. Petr Gál, Ph.D., MBA

prof. MUDr. Jan Lata, CSc.

ThDr. Ing. Evžen Martinec, OSA

doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D.

MgA. Stanislav Moša 

MVDr. Jaroslav Salava

prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.

prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc.

tajemník:

Ing. arch. Gabriela Chmelařová   

Zápisy Správní rady VETUNI

 

 

 Statut Správní rady VETUNI(*.pdf)

 

Archiv zápisů